In trang này
Triển lãm "Đạo thờ Mẫu trong văn hóa cung đình"
Cập nhật ngày: 15/02/2019 10:10:21

Trong văn hóa cung đình Huế có một nét riêng như thế. Đó là tín ngưỡng thờ Mẫu - sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hệ thống thờ Mẫu của người Việt với tín ngưỡng thờ Nữ thần của ngưòi Champa xưa, được tiếp nhận, duy trì từ những năm đầu triều đại và phát triển lên đến đỉnh cao dưới thời vua Đồng Khánh.
Triển lãm Đạo thờ Mẫu trong văn hóa cung đình sẽ diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8/2018 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP.Huế). 

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
In trang này