In trang này
Lớp tập huấn “Bảo quản hiện vật chất liệu giấy”
Cập nhật ngày: 20/08/2018 11:21:01
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Bảo quản hiện vật chất liệu giấy” từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
In trang này