In trang này
Liên hệ
Cập nhật ngày: 26/05/2021 09:41:28
Xin vui lòng liên hệ: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
03 Lê Trực, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
+84.234.3 524  429
+84.234.3 522 879
info@baotangcungdinh.vn
  hueroyalmuseum@gmail.com
Hue Museum of Royal Antiquities - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
baotangcungdinh.vn
 
In trang này