In trang này
Pháp lam triều Thiệu Trị (1841-1847)
Cập nhật ngày: 15/02/2019 10:31:40

Hoàng đế Thiệu Trị chỉ trị vì trong thời gian tương đối ngắn (1841-1847), song dưới triều đại của ông, các sản phẩm Pháp lam Huế do Pháp lam Tượng cục sản xuất và Pháp lam ký kiểu từ Trung Quốc nổi tiếng hoàn hảo về cốt đồng, hài hòa, sắc sảo về đường nét và sống động về sắc men.

Cơi trầu pháp lam triều Thiệu Trị.

In trang này