In trang này
Pháp lam triều Tự Đức (1847-1883)
Cập nhật ngày: 15/02/2019 10:31:08

Dưới triều hoàng đế Tự Đức, Pháp lam tượng cục tại kinh đô Huế cũng sản xuất rất nhiều sản phẩm pháp lam dùng để phục vụ nhu cầu của triều đình, nhưng chỉ duy trì liên tục trong giai đoạn 10 năm đầu. Từ năm 1858, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chính trị trong nước không ổn định, nền kinh tế suy yếu, hoạt động của Pháp lam tượng cục và các tượng cục khác dần đi vào suy thoái và chấm dứt hoạt động vào cuối triều hoàng đế Đồng Khánh (1885-1889).

Đĩa pháp lam triều Tự Đức Chóe pháp lam triều Tự Đức

 

In trang này