In trang này
Khai mạc triển lãm "Một thời bút nghiên"
Cập nhật ngày: 24/12/2019 02:58:26

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm kết thúc nền giáo dục Nho học tại Việt Nam (1919 - 2019), hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức trưng bày chuyên đề “Một thời bút nghiên” tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; nhằm tái hiện lại một phần của bức tranh nền giáo dục và khoa cử thời Nguyễn từ chủ trương của nhà nước về giáo dục qua tài liệu Châu bản, đến các vật dụng phục vụ cho việc học hành, thi cử; từ những bức ảnh tư liệu xưa đến những văn bằng học thuật,... Đây là nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục trong việc tìm hiểu sâu hơn về lịch sử giáo dục Việt Nam; từ đó có những hoạch định, chính sách... phù hợp để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi mà giáo dục Nho học đã mang lại.

Triển lãm mở cửa từ ngày 23/12/2019 đến tháng 23/3/2020 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, thành phố Huế).
Thời gian mở cửa: từ 7:00-17:00 hàng ngày.

 
In trang này