In trang này
Về việc tạm dừng hoạt động đón khách tham quan.
Cập nhật ngày: 12/08/2021 12:00:00
THÔNG BÁO:
V vic tm dng hot động đón khách tham quan các đim di tích t 12 gi 00 ngày 12/8/2021.
Trước tình hình dch bnh COVID-19 trên c nước tiếp tc din biến phc tp; Thc hin thông báo s 129/TB-BCĐ, ngày 11/8/2021 ca Ban Ch đạo phòng, chng dch COVID-19 tnh v mt s bin pháp kim soát phòng, chng dch COVID-19 trên địa bàn tnh Tha Thiên Huế;
Trung tâm Bo tn Di tích C đô Huế thông báo tm dng hot động đón khách tham quan các đim di tích thuc Qun th Di tích C đô Huế (trong đó có Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế), thi gian bt đầu t 12 gi 00 ngày 12/8/2021.
Thi gian đón khách tr li, Trung tâm s thông báo sau.
Trung tâm Bo tn Di tích C đô Huế trân trng thông báo./.
In trang này