Ban Giám đốc và các phòng ban
Cập nhật ngày: 07/12/2018 08:30:27
 
 

BAN GIÁM ĐỐC

- GIÁM ĐỐC: TS. Huỳnh Thị Anh Vân

- PHÓ GIÁM ĐỐC: CN. Trương Quý Mẫn

- PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. Phan Thị Thúy Vân

 

CÁC PHÒNG BAN

- PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

- PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐỐI NGOẠI

- PHÒNG THUYẾT MINH

- PHÒNG QUẢN LÝ KHO CỔ VẬT

- PHÒNG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

- PHÒNG BẢO VỆ

 

Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Địa chỉ: 03 Lê Trực, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: +84.234.3 524 429 - Fax: +84.234.3 522 879
Email: info@baotangcungdinh.vn
Xin ghi rõ nguồn “Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.